تعمیر کولر ابی اصفهان - تعمیرات کولر آبی در اصفهان - منصف کاران

تعمیر کولر ابی اصفهان - تعمیرات کولر آبی در اصفهان

تعمیر کولر ابی اصفهان و تعمیرات کولر آبی در اصفهان دارای اهمیت زیادی هستند. کولرهای آبی همچنان یکی از پر طرفدارترین سیستم های تهویه هوا در ایران به حساب می آیند. این کولر ها نه تنها بیشتر در ایران ساخته می شوند بلکه در ایران نیز طرفداران بیشماری دارند و پیش از اینکه کولر گازی رو نمایی شود اغلب مردم ایران برای خنک کردن منزل و محیط کار خود از کولر آبی استفاده می کردند و همین موضوع تعمیر و سرویس کولر آبی اصفهان، شناخت عیب ها و تعمیرات کولر آبی در اصفهان را بیشتر می کند. برای تعمیر کولر ابی اصفهان اولین توصیه این است که حتما از نصاب کولر اصفهان کمک بگیرید ولی اگر خودتان قصد تعمیرات کولر آبی در اصفهان و آغاز عیب یابی کولر را دارید باید ابتدا بدانید که تعمیر کولر ابی اصفهان با سرویس کولر آبی دو موضوع کاملا مجزا هستند. سرویس کولر آبی عموما در ابتدای فصل تابستان انجام می شود و شامل همان اقدامات پیش گیرانه است تا از عیب کردن کولر جلوگیری به عمل آید. تعمیرات کولر آبی در اصفهان شامل مواردی مانند روغن کاری موتور کولر، عوض کردن پوشال ها، بازدید از مسیر لوله کشی و آب گیری کولر، تنظیم شناگر کولر آبی و غیره است. انجام این کارها که به سرویس کولر شهرت دارند برای این است که کولر دیرتر به عیب بیافتد و نیاز به تعمیر کولر ابی اصفهان پیدا کنید. ولی اگر کولر خراب شد و یا ایرادی پیدا کرد این بار باید دست به آچار شد و عیب را با ریشه یابی و تخصص برطرف کرد. عموما هر یک از عیب های کولر آبی نشانه های مشخصی برای تعمیر کولر ابی اصفهان دارد. سیستم کولر آبی خیلی پیچیده نیست و به راحتی می توانید با شناخت ساده ای از اجزا مکانیکی و الکترونیکی این مدل کولر ها خودتان تا حدودی سرویس کولر ابی اصفهان را انجام دهید. ولی باز هم تاکید بر این است که از متخصصین تعمیرات کولر آبی در اصفهان برای مرتفع نمودن مشکل کولر آبی کمک دریافت نمایید. 

تعمیر کولر ابی اصفهان - تعمیرات کولر آبی در اصفهان

تعمیر کولر ابی اصفهان و تعمیرات کولر آبی در اصفهان شامل: کلید کولر را که می زنید کولر روشن نمی شود و پمپ آب هم کار نمی کند؟ امکان دارد فیوز برق قطع باشد. برای اطمینان از عیب یابی کولر ابی اصفهان، بایستی فیوز ها را به وسیله فاز متر چک کنید. اگر فیوز خراب باشد فاز به آن می رسد ولی با فشار دادن اهرم فاز قطع می شود. این نشان دهنده این است که فیوز باید عوض شود. با عوض کردن فیوز مشکل تعمیر کولر ابی اصفهان حل خواهد شد. علت دیگر تعمیرات کولر آبی در اصفهان این است که ممکن است در سیم فاز و یا نول قطعی داشته باشید. در این حالت فیوز سالم است و در پریز کولر هم برق احتمالا وجود دارد. مشکل نرسیدن برق به ترمینال کولر است. تعمیر کولر ابی اصفهان در این حالت سیم کشی مشکل دارد و قطع شده که بایستی مکان قطعی پیدا و عیب برطرف شود و یا سیم کلا تعویض شود. ولی اگر در پریز هم برق نبود باید چک کنید که مشکل از کجای برق ساختمان است. این اقدام را به کارشناس برق تعمیرات کولر آبی در اصفهان بسپارید. با اینکه کولر روشن می شود و موتور کار می کند ولی باد داغ می زند؟ بیشتر این مشکل تعمیر کولر ابی اصفهان به دلیل این است که کولر آبی کم آب شده است و باید خدمات کولر در اصفهان اجرا شود. باید عیب را از خود تشتک کولر پیدا کنید. دریچه کولر را بردارید اگر آب وارد تشتک کولر آبی نمی شود که باید بررسی کرد گرفتگی از شناور است و یا والو خراب است و یا حتی آب به بالا نمی رسد. هر یک از این مشکلات تعمیرات کولر آبی در اصفهان باید مرتفع شود تا عیب برطرف شود. برای این منظور اگر شناور رسوب گرفته باید با استفاده از سرکه رسوب زدایی شود و دوباره نصب شود و یا عوض شود. اگر لوله رابط آب گرفته بهتر است عوض شود و اگر آب در مسیر نیست و به کولر آبی نمی رسد باید با نصب پمپ آب خانگی و یا به واسطه یک منبع ذخیره آب مشکل تعمیر کولر ابی اصفهان را برطرف کنید. ولی اگر آب در تشتک هست مشکل از آب پخش کن های کولر و یا پمپ آب است و یا شیلنگ های رابط سوراخ شده اند. اگر مشکل تعمیرات کولر آبی در اصفهان از پاره شدن و یا سوراخ شدن شیلنگ آب پخش کن پوشال ها باشد باید شیلنگ عوض شود و یا اگر رسوب گرفته باید رسوب زدایی شود. ولی اگر پمپ آب کولر کار نمی کند باید عیب تعمیر کولر ابی اصفهان را بررسی کنید. احتمال دارد نیم سوز شده باشد و یا هرزگرد پروانه کار نکند. بعضی موارد هم احتمال دارد که برق پمپ قطع شده باشد. برای اطمینان از اینکه پمپ سوخته باید با دو سر سیم مطمئن که برق دارد پمپ آزمایش شود. تعمیرات کولر آبی اصفهان اگر سوخته بود بهتر است عوض شود ولی اگر نسوخته بود بایستی ایراد برقی پمپ تشخیص داده و رفع شود.