تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در اصفهان - منصف کاران

تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در اصفهان، تامین و نگه داری تاسیسات، تعمیر و نگهداری تاسیسات

تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در اصفهان

تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در اصفهان در کنار تامین و نگه داری در اصفهان از جمله موارد مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد. در ساختساختمان های مسکونی، تجاری و اداری اصول مختلفی بایستی رعایت شود که از آن جمله می توان به نکات مورد انتظار در استانداردهای ایمنی، سلامت، مقاوم سازی، محیط زیست و.. اشاره کرد. اما با اتمام عملیات اجرایی ساختمان ها معمولا موارد لحاظ شده از نظر اجرایی نیازی به بررسی های بعدی و راهبری ندارد. به طور نمونه الزامات سازه ای ساختمان تنها یک بار در هنگام طراحی و اجرا باید رعایت شود و دیگر نیاز چندانی به عملیات نگهداری و بهره برداری ندارد. اما تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در اصفهان متفاوت از این است. به عبارت دیگر قلب تپنده ای که در میان دیوارها و اسکلت ساختمان و تمام نازک کاری ها و سایر موضوعات قرار دارد تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در اصفهان می باشد. تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در اصفهان یکی از واجبات آن است چرا که همیشه در حال حرکت و انتقال انرژی بوده و نیاز به مراقبت های فصلی و ماهانه و روزانه دارد. تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در اصفهان:از جمله اهداف تامین و نگهداری تاسیسات در اصفهان از یک سو افزایش زمان قابلیت استفاده و بهره وری و کاهش نرخ و تواتر خرابی و از کار افتادگی است و از سوی دیگر افزایش طول عمر مفید اقتصادی دستگاهها، ماشین ها و قطعات مورد استفاده می باشد. تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در اصفهان فراخور نوع بهره برداری خود از تجهیزات خاصی در موتورخانه برخوردار می باشد که این تجهیزات باید در طول عمر ساختمان به طور صحیح عمل کنند و فاقد هر گونه عیب و ایرادی باشند. سرویس دهی کامل و درست این تجهیزات در همه زمان ها بستگی به تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان اصفهان به طور صحیح دارد. 

تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در اصفهان

نکات تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در اصفهان که نیروی فنی تعمیر و نگهداری تاسیسات در اصفهان باید در نظر بگیرد شامل:۱- نگهداری و راهبری تاسیسات مربوط به مخازن آب، لوله کشی، انشعابات و شبکه های فاضلاب سرویس های بهداشتی ۲- حفظو تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در اصفهان اداری شامل(آب،برق،سیستم گرمایشی و سرمایش یا سیستم تهویه مطبوع،آسانسور) ۳- نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و محوطه موتورخانه ها، شبکه فاضلاب، شبکه آب شرب و شبکه برق ۴- تامین ابزار، تجهیزات، ملزومات، نیروی انسانی متخصص و امور مدیریتی مربوط به تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در اصفهان ۵- تنظیم، روغن کاری، تعمیر، عوض کردن قطعات، بازرسی و تست همه قطعات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، سیستم های ارتباطی و تجهیزات امنیتی. ۶- حفظ و نگهداری و کنترل و راهبری سیستم های گرمایشی، سرمایشی شامل تجهیزات موتورخانه ها و سردخانه ها و نظافت عمومی آنها ۷- بازدید و نگهداری سرویس های بهداشتی، شبکه آب مرکز، گاز شهری و دفع فاضلاب ۸- بازدید روزانه از شبکه برق و روشنایی ساختمان اداری و رفع نواقص و تعمیر و تعویض آنها ۹- سرویس عمومی برج های خنک کننده در طول هر ماه ۱۰- پیش از تعمیر و سرویس دستگاه های مورد نظر، نسبت به نگهداری برنامه ریزی شده و پیشگیری بجای تعمیرات اتفاقی اقدام کند. همه دستگاه ها و تجهیزات باید به گونه ای تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در اصفهان شوند که بطور سالم و منظم کار کنند و خرابی تجهیزات و لوازم تاسیسات ساختمان نباید از ۲ ساعت تجاوز کند به استثنای موارد خاص که نیاز به زمان طولانی برای تعمیر لوازم و قطعات دارد. ۱۱- تهیه چک لیست های حاوی گزارش ها و تغییرات اساسی سیستم گرمایشی و سرمایشی در سابقه دستگاه و ارائه گزارش ماهانه به اداره خدمات و پشتیبانی ۱۲- مسئول تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در اصفهان ملزم به ارائه برنامه نگهداری پیشگیرانه است و باید بطور ادواری کارایی برنامه را ارزیابی و در صورت نیاز تغییرات لازم را در آن اعمال نماید ۱۳- برای تمام دستگاه های مکانیکی و الکتریکی باید چک لیست تهیه گردد و در تمام موارد بازرسی و فاصله زمانی هر یک از آنها ثبت شود. در تهیه چک لیست، استفاده از دستورالعمل های بهره برداری، نگهداری و تعمیر هر دستگاه که توسط کارخانه سازنده تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در اصفهان تهیه می‌شود الزامی است. ۱۴- همه تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در اصفهان باید بر اساس تعمیرات و استاندارد و متدوال با استفاده از ابزار و قطعات مشخص شده توسط کارخانه سازنده و یا اقدام مورد نیاز با کیفیت یکسان یا بالاتر انجام شود. ۱۵- در تمام موارد فوق رعایت استاندارد تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در اصفهان دستگاه های تاسیساتی، مقررات ملی ساختمان، دستوراعمل کارخانه سازنده لوازم و تجهیزات مورد نظر و سایر قوانین و مقررات مربوط الزامی است. تا در نهایت خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان در اصفهان صورت پذیرد.